Noot bij arrest Hoge Raad over andere verdeling bewijslast bestuurlijke boetes

Noot bij arrest Hoge Raad over andere verdeling bewijslast bestuurlijke boetes

In dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat voortaan de bewijslast of verschoonbaar te laat een rechtsmiddel is ingesteld tegen een bestuurlijke boete, bij de belanghebbende moet worden gelegd. Daarbij voorziet de Hoge Raad in overgangsrecht. Dit arrest is geannoteerd door Rogier Stijnen in AB 2019/378.