Geslaagde beargumentering dat documenten er weldegelijk (hadden behoren te) zijn

Geslaagde beargumentering dat documenten er weldegelijk (hadden behoren te) zijn

Een discussie met het bestuursorgaan over het wel of niet bestaan van documenten verliest de Wob-verzoeker al snel. De voorbeelden van een geslaagd betoog waarmee de stelling van het bestuursorgaan 'er is niet meer' niet langer geloofwaardig is, zijn schaars. In deze uitspraak is daarvan sprake.