Wikileaks, Assange en het Nederlandse recht

Wikileaks, Assange en het Nederlandse recht

In Nederland is niet alleen de schender van een staatsgeheim strafbaar volgens artikel 98 Sr, maar ook degene die gegevens opzettelijk openbaar maakt waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat of zijn bondgenoten wordt geboden (artikel 98a Sr) en zelfs degene aan wiens schuld te wijten is dat de gegevens openbaar worden (artikel 98c Sr). Maar zijn de door Wikileaks ontsloten documenten wel staatsgeheim?