Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Dit wetsvoorstel regelt de aanpassing van wetgeving in formele zin, die noodzakelijk is voor invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Die initiatiefwet heeft ten doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in de private sector.