Kantonrechter maximeert 'coronaboetes' op 95 euro

Kantonrechter maximeert 'coronaboetes' op 95 euro

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is een noodverordening ingesteld, waarin het houden van 1,5 meter afstand en het niet bijeenkomen in grote groepen centraal staat. In geval van overtreding kan een strafbeschikking ter hoogte van 390 euro uitgevaardigd worden. De onderhavige uitspraak ziet op 21 zaken waarin verzet tegen dergelijke boetes werd ingesteld.
De gevoerde verweren van de overtreders hebben betrekking op het begrip 'samenkomst', de geldigheid van de noodverordening, de waarschuwingsplicht en willekeur. De meeste verweren slagen niet. Echter, doordat de kantonrechter het begrip 'samenkomst' anders uitlegt dan de officier van Justitie, volgt in een aantal zaken vrijspraak. In de zaken waarin de kantonrechter vindt dat de boete terecht is opgelegd, wordt deze verlaagd tot 95 euro.