Vereniging Martijn civielrechtelijk verboden en ontbonden

Vereniging Martijn civielrechtelijk verboden en ontbonden

De Hoge Raad heeft beslist dat de pedofielenvereniging Martijn wordt verboden en ontbonden omdat haar activiteiten in strijd zijn met de openbare orde. In het algemeen wordt grote terughoudendheid betracht bij het verbieden en ontbinden van een vereniging, maar in dit geval prevaleert het belang van de bescherming van rechten en vrijheden van derden.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen