Onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht en het bestuursrecht

Onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht en het bestuursrecht

In deze door het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie staat de vraag centraal welke criteria de rechter hanteert bij het bepalen van de verschillende rechtsgevolgen die kunnen worden verbonden aan door overheidsorganen onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht en het bestuursrecht. Hoewel de bestuursrechter slechts één consequentie kan verbinden aan een geconstateerde onrechtmatigheid met betrekking tot het bewijs—te weten het al dan niet uitsluiten van datzelfde bewijs—heerst in de bestuursrechtspraak onduidelijkheid.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen