Tien jaar Overleveringswet

Tien jaar Overleveringswet

'Ik zal u niet feliciteren maar een verjaardag is het wel,' zo stelt Simone Krenning, voorzitter van de Internationale Rechtshulpkamer van de Rechtbank Amsterdam. Zij zet kritische noten bij de Overleveringswet, met name bij artikel 11. Via dit artikel kan de opgeëiste persoon een overlevering tegenhouden als hij kan aantonen dat dat een mensenrechtenschending oplevert. Maar zelden wordt zon beroep gehonoreerd.