Topscriptie: De formulering van de strafbaarstelling van mensenhandel

Topscriptie: De formulering van de strafbaarstelling van mensenhandel

Binnen de rechtspraak bestaan uiteenlopende (en veranderende) opvattingen over het fenomeen mensenhandel. In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde masterscriptie wordt de formulering van de strafbaarstelling van mensenhandel—zoals vastgelegd in artikel 273f Sr—getoetst aan het ideaalbeeld dat besloten ligt in het lex certa-beginsel.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen