Concept-wetsvoorstel strafbaarstelling wraakporno

Concept-wetsvoorstel strafbaarstelling wraakporno

Dit wetsvoorstel stelt onder meer misbruik van seksueel beeldmateriaal (wraakporno) strafbaar. Verder worden de strafmaxima voor een aantal delictsvormen (haatzaaien, deelneming aan een criminele organisatie, kindermishandeling, diefstal in een woning gedurende de dag, het hinderen van hulpverleners en het bezit van automatische vuurwapens) verhoogd.