Het beperken van het beroep in cassatie in strafzaken

Het beperken van het beroep in cassatie in strafzaken

De Hoge Raad heeft in 2013 in een uitspraak een overzicht(je) gegeven van de (on)mogelijkheden om het beroep in cassatie te beperken. Daarin werd de praktijk tegemoetgekomen, doordat in geval van een cumulatieve tenlastelegging geen beperking in de akte instellen cassatie hoefde te worden aangebracht. Hierop is de Hoge Raad teruggekomen.