Eendaadse samenloop en voortgezette handeling

Eendaadse samenloop en voortgezette handeling

Voor de eendaadse samenloop komt het vooral aan op de vraag of de bewezen verklaarde gedragingen zodanig samenhangen en zich zodanig op dezelfde tijd en plaats afspelen, dat de verdachte daarvan slechts één verwijt kan worden gemaakt.
Voor de voortgezette handeling komt het erop aan of de verschillende bewezenverklaarde, elkaar in de tijd opvolgende gedragingen zodanig nauw met elkaar samenhangen, dat de verdachte daarvan één verwijt kan worden gemaakt.