EHRM tikt Nederland op de vingers wegens detentieomstandigheden Sint Maarten

EHRM tikt Nederland op de vingers wegens detentieomstandigheden Sint Maarten

Het ging in deze zaak om een verdachte met een ernstige gezondheidstoestand—beschouwd in het licht van de ontoereikende medische zorg en hygiëne in de detentiecentra van Sint Maarten, zoals vastgesteld door het Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling. Bovendien waren de politiecellen waarin hij werd vastgehouden noch bedoeld, noch geschikt voor langere detentieperiodes.