Secundaire aansprakelijkheidsproblematiek rond het schietincident in Alphen

Secundaire aansprakelijkheidsproblematiek rond het schietincident in Alphen

In het onderhavige artikel worden de uitspraken van de rechtbank en het hof inzake het schietincident in Alphen besproken en tegen elkaar afgezet. De kritieken waarmee met name het vonnis is ontvangen, geven bovendien aanleiding om de daarmee verweven secundaire aansprakelijkheidsproblematiek nader onder de loep te nemen. Waarom hield de rechtbank de aansprakelijkheidsdeur zo krampachtig dicht en zet het hof deze desondanks (meer) open?