Slachtofferadvocatuur

Slachtofferadvocatuur

De laatste jaren heeft de overheid geïnvesteerd in de rol van de slachtofferadvocatuur, ten eerste in de vorm van een specifieke toevoeging, zodat slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenzaken, ongeacht hun inkomen, niet financieel hoeven bij te dragen aan de kosten van een advocaat, en ten tweede in de vorm van de ontwikkeling van de specialisatieopleiding voor advocaten van slachtoffers in ernstige gewelds- en zedenzaken. Onderzocht is in hoeverre advocaten van slachtoffers inderdaad bijdragen aan het verwezenlijken van slachtofferrechten.