Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele

Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele

Het buitengewone rechtsmiddel herziening ten voordele van een gewezen verdachte is geregeld in artikelen 457 e.v. Sv, dat in 2012 in werking trad. Het aantal ingediende herzieningsverzoeken is redelijk beperkt en het overgrote deel van de verzoeken wordt afgewezen. Het uitzonderlijke karakter van de herzieningswetgeving is daarmee overeind gebleven. Vooral advocaten vinden echter dat hierdoor aan gewezen verdachten onvoldoende ruimte wordt geboden om veroordelingen effectief ter discussie te stellen.