Verdubbeling maximumstraf voor bedreigen burgemeesters, wethouders of gedeputeerden