Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure

Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure

Dit wetsvoorstel bevat maatregelen om binnen de faillissementsprocedure beter gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden om digitaal te werken. Daarnaast krijgt de curator meer mogelijkheden om de faillissementsboedel efficiënt te beheren en te vereffenen. Verder krijgen curatoren en rechters de ruimte om meer maatwerk te leveren, doordat bestaande voorzieningen in de faillissementswet flexibeler toegepast kunnen worden. Tot slot draagt het voorstel bij aan de verdere specialisatie van de insolventierechter.