Wederzijdse erkenning van bevriezings- en confiscatiebevelen

Wederzijdse erkenning van bevriezings- en confiscatiebevelen

Het afpakken van crimineel vermogen dat is weggestopt in een andere Europese Lidstaat wordt vereenvoudigd en versneld door de Europese Confiscatieverordening. Met dit wetsvoorstel wordt de Nederlandse wetgeving aangepast ter uitvoering van deze verordening.