Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden: de term zegt het eigenlijk al. Er is sprake van ontslag met wederzijds goedvinden als u en uw werkgever het beiden eens zijn over uw ontslag. U maakt dan ook in goed overleg afspraken met elkaar.

 

Wanneer ontslag met wederzijds goedvinden?

 

Uw werkgever heeft toestemming nodig van het UWV om u te mogen ontslaan of dient de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst met u te ontbinden. Om deze toestemming of ontbinding te krijgen, moet uw werkgever echter een geldige reden hebben, een zogenaamde redelijke grond. Als er geen geldige reden is, maar uw werkgever u toch wil ontslaan, kan uw werkgever proberen om tot een ontslag met wederzijds goedvinden te komen. Er is dan geen toestemming van het UWV of de kantonrechter meer nodig, omdat u samen afspraken maakt en instemt met het ontslag. Ook in geval uw werkgever wel een geldige reden heeft, wordt er vaak voor gekozen om een voorstel voor een ontslag met wederzijds goedvinden te doen. Procedures zijn tijdrovend en kostbaar.

Uw werkgever zal u een voorstel doen voor uw ontslag en de voorwaarden daaromheen, zoals een eventuele ontslagvergoeding en uiteraard de einddatum van uw contract. U bent niet verplicht om hiermee akkoord te gaan. Soms kan dat wel zinvol , bijvoorbeeld als de kans groot is dat het UWV of de kantonrechter wel een geldige reden voor ontslag ziet. Ga in ieder geval nooit akkoord zonder te onderhandelen.

 

Gevolgen

Een ontslag is altijd een vervelende situatie, maar de gevolgen van een ontslag met wederzijds goedvinden zijn te overzien. In de meeste gevallen heeft u namelijk recht op een WW-uitkering. Hiervoor moet wel duidelijk zijn dat het ontslag op initiatief van uw werkgever is.

De ingangsdatum van een WW-uitkering is afhankelijk van de zogenaamde fictieve opzegtermijn. Om direct na het einde van het dienstverband aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering, dient rekening te worden gehouden met de voor uw werkgever geldende opzegtermijn. De periode tussen de ondertekening van de overeenkomst en de datum waarop het dienstverband eindigt, moet minimaal zo lang zijn als de opzegtermijn die uw werkgever in acht moet nemen.

Heeft u een contract voor bepaalde tijd? Dan is een ontslag met wederzijds goedvinden vaak ook mogelijk met behoud van een WW-uitkering als sprake is van een tussentijdse opzegmogelijkheid. Dit moet in uw contract staan. Is dat niet het geval, dan heeft u pas recht op WW op het moment dat uw contract oorspronkelijk zou aflopen.

 

Ontslaghulp kan helpen

 

Op het eerste gezicht doet uw werkgever u misschien een goed voorstel. Maar heeft u ook inzicht in bijvoorbeeld de fiscale gevolgen van dit voorstel? En is het voorstel van uw werkgever wel marktconform en is uw recht op een WW-uitkering wel voldoende veiliggesteld?

 

Stappen
Heeft uw werkgever u een voorstel gedaan voor ontslag met wederzijds goedvinden? Ga niet meteen in verzet, maar zet ook zeker niet meteen uw handtekening. Benader de situatie rustig.

 

1. Neem het voorstel rustig door
Zet nooit meteen uw handtekening, ook al ziet het voorstel er op het eerste gezicht goed uit. Lees het later in ieder geval nog een keer rustig door en laat de situatie bezinken.

 

2. Vraag uw werkgever om bedenktijd
Neem geen overhaaste beslissingen. Vraag uw werkgever om bedenktijd en laat u niet onder druk zetten. Heeft u het voorstel toch al getekend? Ook dan is er niets aan de hand: u heeft ook na het ondertekenen van het voorstel nog 14 dagen bedenktijd.

 

3. Schakel juridische hulp in
Een juridisch expert kan het voorstel van uw werkgever het beste beoordelen. De juridisch expert kan vervolgens ook de onderhandelingen met uw werkgever voeren.

 

Oplossingen
U kunt op verschillende manieren juridische hulp krijgen bij ontslag met wederzijds goedvinden. Dat varieert van een eenvoudige check tot volledige vertegenwoordiging in de onderhandelingen met uw werkgever. 

 

 


Veelgestelde vragen

 

Is het mogelijk om te onderhandelen over mijn ontslag met wederzijds goedvinden?

Absoluut. Het is zelfs erg verstandig om hierover te onderhandelen. Uw werkgever zal vrijwel nooit direct het achterste van zijn tong laten zien. Gaat u zelf liever niet de onderhandeling met uw werkgever aan? Dan kunt u hiervoor een juridisch expert inschakelen.

 

Heb ik na ontslag met wederzijds goedvinden nog wel recht op een WW-uitkering?

In de meeste gevallen heeft u ook na ontslag met wederzijds goedvinden recht op een WW-uitkering. Wel moet duidelijk zijn dat uw werkgever het initiatief heeft genomen tot het ontslag en niet uzelf.

 

Ik ben langdurig ziek. Is het verstandig om akkoord te gaan met ontslag met wederzijds goedvinden?

Als u korter dan 2 jaar ziek bent, is dit niet verstandig. Uw werkgever is namelijk verplicht om uw loon de eerste 2 jaar van uw ziekte door te betalen, u mag niet ontslagen worden. U heeft dan ook geen recht op WW wanneer u toch akkoord gaat. Schakel daarom altijd juridische hulp in als uw werkgever ontslag met wederzijds goedvinden voorstelt.

 

Over Ontslaghulp
Kiest u ervoor om juridische hulp in te schakelen? Dan wordt u bijgestaan door één van de ervaren juridische experts uit het team van Daan van Zon. Daan is jurist arbeidsrecht met 15 jaar ervaring en is daarnaast een expert op het gebied van ontslagrecht. Hij en zijn team streven ernaar om voor u het beste uit uw ontslagsituatie te halen. Ontdek wat Daan en zijn team voor u kunnen doen.