Ontslag via UWV

Ontslag via UWV

Als uw werkgever u wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, is daar toestemming voor nodig van het UWV. Lees meer over de procedure en wat u zelf het beste kunt doen.

 

Wanneer ontslag via het UWV?

 


Uw ontslag loopt via het UWV bij bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Van bedrijfseconomische redenen is sprake als uw werkgever bijvoorbeeld financieel gezien in zwaar weer verkeert, sprake is van werkvermindering of organisatorische en/of technologische veranderingen. Maar ook een verhuizing van uw werkgever naar de andere kant van het land kan een bedrijfseconomische reden voor ontslag zijn.

Ook als uw werkgever u wil ontslaan terwijl u langdurig arbeidsongeschikt bent, verloopt dit via het UWV. Dit mag in beginsel pas na minimaal 2 jaar. In de eerste 2 jaar van uw arbeidsongeschiktheid mag uw werkgever u niet ontslaan. Daarnaast moet vastgesteld worden dat herstel of herplaatsing binnen 26 weken niet mogelijk is. Een deskundige zal dit onderzoeken.

 

Gevolgen

Ontslag via het UWV is uiteraard een vervelende situatie. Gelukkig heeft u na ontslag via het UWV wel recht op een uitkering. Het ontslag is u namelijk niet te verwijten. Wanneer u langer dan 2 jaar in dienst bent geweest, heeft u bovendien recht op een ontslagvergoeding.

 

Ontslaghulp kan helpen

 

In het beslissingsproces neemt het UWV ook altijd uw standpunt mee. Een juridisch expert kan u helpen om uw standpunt te formuleren. Besluit het UWV toch om het ontslag goed te keuren en bent u het daar niet mee eens? Dan kan een juridisch expert u helpen om in (hoger) beroep te gaan bij de kantonrechter.

 

Stappen

In de meeste gevallen ziet u uw ontslag waarschijnlijk al een tijdje aankomen als het gaat om ontslag via het UWV: u bent al een tijdje ziek, of het gaat minder goed met het bedrijf. Hoe dan ook een vervelende situatie, waarin het belangrijk is rustig te blijven.

 

1. Verzamel alle informatie
Zorg dat u helder heeft waarom uw werkgever u precies wil ontslaan: welke redenen zijn hiervoor en hoe kan uw werkgever dit onderbouwen?

 

2. Ontslagvoorstel? Ga niet meteen akkoord
Soms doet uw werkgever u een ontslagvoorstel terwijl hij ook een UWV procedure is gestart. U bent misschien geneigd om hiermee akkoord te gaan, om deze vervelende situatie zo snel mogelijk achter de rug te hebben. Het is echter verstandig om de situatie eerst even te laten bezinken en alles rustig door te nemen.

 

3. Schakel juridische hulp in
Daarnaast is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Een juridisch expert helpt u om het meeste uit uw ontslag te halen en kan u helpen om verweer te voeren bij het UWV. Zo nodig helpt de juridisch expert u met een (hoger) beroep bij de kantonrechter.

 

Oplossingen
Een juridisch expert kan jouw situatie vrijblijvend analyseren en u vervolgens adviseren over de vervolgstappen. Is het zinvol om verweer te voeren bij het UWV of verstandig in (hoger) beroep te gaan bij de kantonrechter? Dan kan een juridisch expert u hierbij helpen. 

 

 

Veelgestelde vragen


Mag mijn werkgever me ontslaan als het bedrijf financiële problemen heeft?
Ja, financiële problemen kunnen een geldige reden voor ontslag via het UWV zijn. Voordat het UWV hier toestemming voor geeft, zal het echter wel eerst toetsen of er daadwerkelijk sprake is van een slechte financiële situatie. Ook zal het UWV toetsen of uw werkgever de juiste ontslagvolgorde aanhoudt en of er geen ander passend werk voor u is binnen het bedrijf.

 

Mag mijn werkgever me ontslaan als ik langdurig ziek ben?
Tijdens de eerste 2 jaar van uw langdurige ziekte is dit in beginsel niet toegestaan. Uw werkgever heeft dan de wettelijke verplichting om uw loon door te betalen en u zo mogelijk te laten re-integreren. Dat kan ook buiten het bedrijf zijn.. Na die 2 jaar mag uw werkgever u met toestemming van het UWV ontslaan als er binnen 26 weken geen uitzicht is op herstel en er geen ander passend werk voor u voorhanden is.

 

Kan ik iets doen tegen ontslag via het UWV?
Als u het niet eens bent met uw ontslag, kunt u verweer voeren bij het UWV tegen de ontslagaanvraag. Geeft het UWV desondanks toestemming aan uw werkgever om het dienstverband te beëindigen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken via de kantonrechter. Deze zal vervolgens een definitieve uitspraak doen.

 

Over Ontslaghulp
Kiest u ervoor om juridische hulp in te schakelen? Dan wordt u bijgestaan door één van de ervaren juridische experts uit het team van Daan van Zon. Daan is jurist arbeidsrecht met 15 jaar ervaring en is daarnaast een expert op het gebied van ontslagrecht. Hij en zijn team streven ernaar om voor u het beste uit uw ontslagsituatie te halen. Ontdek wat Daan en zijn team voor u kunnen doen.

 

 

>