Ontslag bij vast contract

Ontslag bij vast contract

Een vast contract is een contract voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat er geen einddatum is afgesproken.Als uw werkgever niet meer met u verder wil, zal hij u dus moeten ontslaan. Maar dat kan niet zomaar, uw werkgever moet hier goede redenen voor moeten hebben en deze vervolgens moeten aankaarten bij het UWV of de kantonrechter.

 

Wanneer ontslag bij vast contract?

 


U kunt ontslagen worden met een vast contract in verschillende situaties. Allereerst is het mogelijk dat het financieel niet goed gaat met uw werkgever, waardoor hij u niet meer kan betalen of er onvoldoende werk voor u is. In dat geval moet uw werkgever naar het UWV om toestemming te krijgen voor ontslag.

Uw werkgever moet ook naar het UWV voor toestemming als u langdurig arbeidsongeschikt bent. In de eerste 2 jaar dat u arbeidsongeschikt bent, geldt een opzegverbod. Uw werkgever mag u dan in beginsel niet ontslaan. Na 2 jaar mag dat wel als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het UWV zal laten toetsen of er een kans is dat u binnen 26 weken (gedeeltelijk) terugkeert in het bedrijf. Als blijkt dat die kans er niet is of zeer gering is, zal het UWV waarschijnlijk toestemming geven voor ontslag.

 

Een andere ontslagroute is die via de kantonrechter. Het gaat daarbij om persoonlijke redenen voor ontslag.. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsconflict tussen u en uw werkgever of een situatie waarin u onvoldoende functioneert. Uw werkgever kan dan bij de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, maar moet wel duidelijke bewijsvoering leveren voor de opgegeven reden.

Wordt niet aan één van bovenstaande redenen voldaan, maar wil uw werkgever u toch ontslaan? Dan kan hij proberen tot een ontslag met wederzijds goedvinden te komen. U maakt dan samen afspraken over uw ontslag.

Tot slot kunt u met een vast contract ook ontslagen worden op staande voet. Dit kan echter alleen wanneer er dringende redenen zijn. Bijvoorbeeld wanneer u diefstal heeft gepleegd of collega’s discrimineert. Als uw werkgever zo’n ontdekking doet, mag hij u per direct ontslaan.

 

Gevolgen

De precieze gevolgen zijn afhankelijk van uw situatie. Zo heeft u bij een ontslag via het UWV of via de kantonrechter in de meeste gevallen recht op een WW-uitkering en meestal ook op een transitievergoeding. Datzelfde geldt wanneer u ontslagen wordt met wederzijds goedvinden. Wordt u op staande voet ontslagen? Dan heeft u echter geen recht op al deze voorzieningen.

 

 

Ontslaghulp kan helpen

 

Wat uw precieze ontslagsituatie ook is, het is altijd verstandig om uw situatie vrijblijvend te laten bekijken door een juridisch expert. Hij of zij kan u adviseren over de vervolgstappen en of het bijvoorbeeld zinvol is om bezwaar te maken tegen uw ontslag. Ook kan een juridisch expert u helpen in de onderhandelingen met uw werkgever, bijvoorbeeld over de hoogte van de ontslagvergoeding.

 

Stappen
Als uw werkgever aankondig dat hij u wil ontslaan, blijf dan vooral rustig. Analyseer eerst de situatie en zet in ieder geval nooit direct uw handtekening onder een voorstel van uw werkgever.

 

1. Verzamel alle informatie
Zorg dat u helder heeft waarom uw werkgever u precies wil ontslaan: welke redenen zijn hiervoor en hoe kan uw werkgever dit onderbouwen?

 

2. Een ontslagvoorstel ontvangen? Ga niet meteen akkoord
Soms doet uw werkgever u een ontslagvoorstel terwijl hij ook een procedure bij de kantonrechter of het UWV is gestart.U bent misschien geneigd om snel akkoord te gaan, om deze vervelende situatie zo snel mogelijk achter de rug te hebben. Het is echter verstandig om de situatie eerst even te laten bezinken en alles rustig door te nemen.

 

3. Schakel juridische hulp in
Daarnaast is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Een juridisch expert helpt u om het meeste uit uw ontslag te halen en kan u helpen om bezwaar te maken.

 

Oplossingen

Een juridisch expert kan u op verschillende manieren helpen. Het is altijd verstandig om uw situatie vrijblijvend te laten bekijken en u te laten adviseren over eventuele vervolgstappen. Ook kan een juridisch expert u adviseren, bijvoorbeeld elke keer nadat u contact heeft gehad met uw werkgever. Laat u een juridisch expert liever contact hebben met uw werkgever? Dat is natuurlijk ook mogelijk. 

 

 

Veelgestelde vragen

 

Kan mijn werkgever me zomaar ontslaan terwijl ik een vast contract heb?
Uw werkgever kan u niet ‘zomaar’ ontslaan. Hier moeten goede redenen voor zijn, zoals bedrijfseconomische redenen of een arbeidsconflict. Als uw werkgever goede redenen heeft, kan hij u ontslaan.

 

Ik heb een vast contract en mijn werkgever wil mij ontslaan. Wat is de opzegtermijn?
Als u een vast contract hebt en uw werkgever wil u ontslaan, is de lengte van de wettelijke opzegtermijn afhankelijk van hoe lang u in dienst bent. Als dat korter dan 5 jaar is, geldt een opzegtermijn van 1 maand. Tussen de 5 en 10 jaar geldt 2 maanden, tussen 10 en 15 jaar een opzegtermijn van 3 maanden en indien u langer dan 15 jaar in dienst bent, is dit 4 maanden. Let op! In uw arbeidsovereenkomst of een CAO kan een andere opzegtermijn staan.

 

Ik heb een vast contract en wordt ontslagen. Heb ik recht op een transitievergoeding?
Ja, als u langer dan 2 jaar in dienst bent geweest, heeft u recht op een ontslagvergoeding als u niet ernstig verwijtbaar bent aan het ontslag. Deze wordt bepaald aan de hand van uw maandsalaris en aantal dienstjaren en is maximaal €79.000 bruto of een jaarsalaris als u jaarlijks meer verdiend dan

 

Over Ontslaghulp
Kiest u ervoor om juridische hulp in te schakelen? Dan wordt u bijgestaan door één van de ervaren juridische experts uit het team van Daan van Zon. Daan is jurist arbeidsrecht met 15 jaar ervaring en is daarnaast een expert op het gebied van ontslagrecht. Hij en zijn team streven ernaar om voor u het beste uit uw ontslagsituatie te halen. Ontdek wat Daan en zijn team voor u kunnen doen.