ECLIECLI:EU:C:2005:130
Datum03-03-2005
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 maart 2005. # Wolfgang Heiser tegen Finanzamt Innsbruck. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgerichtshof - Oostenrijk. # BTW - Vrijstelling van gezondheidskundige verzorging van de mens in het kader van uitoefening van medische beroepen - Herziening van de aftrek. # Zaak C-172/03.
Recht.nl artikelMerkbare be´nvloeding in het Staatssteunrecht: een nieuwe wending? (24-05-2019)
Het Europese Gerecht heeft een arrest gewezen met betrekking tot de interpretatie van de criteria 'be´nvloeding van de mededinging' en 'be´nvloeding van het interstatelijk handelsverkeer' van het Staatssteunverbod. De uitspraak lijkt te breken met eerdere jurisprudentie ten aanzien van de toepasselijkheid van deze criteria.
> Merkbare be´nvloeding in het staatssteunrecht: een nieuwe wending? (Edwin Schotanus, Kienhuishoving.nl)
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 03-03-2005, C-172/03
V-N 2005/11
Staatssteun. Oostenrijkse regeling waarbij artsen bij overgang van heffing naar vrijstelling geen belasting hoeven te herzien, vormt ongeoorloofde staatssteun.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 03-03-2005, C-172/03
SEW 2005, 81
In Oostenrijk geldt met ingang van 1 januari 1997 een BTW-vrijstelling voor medische dienstverlening. In verband met deze stelselwijziging kunnen de BTW-herzieningsregels van toepassing zijn met betrekking tot in het verleden door medici in aftrek genomen BTW. Het Hof van Justitie oordeelt dat de Oostenrijkse wettelijke bepaling dat artsen mogen afzien van de verplichte herziening van BTW op (on)roerende goederen verboden staatssteun vormt. (Wolfgang Heiser / Finanzamt Innsbruck).
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4323 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:5278
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1681