ECLIECLI:EU:C:2007:604
Datum16-10-2007
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Grote kamer) van 16 oktober 2007. # Felix Palacios de la Villa tegen Cortefiel Servicios SA. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Juzgado de lo Social n? 33 de Madrid - Spanje. # Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Draagwijdte - Collectieve overeenkomst op grond waarvan arbeidsverhouding van rechtswege wordt beeindigd wanneer werknemer 65-jarige leeftijd bereikt en aanspraak heeft op ouderdomspensioen - Discriminatie op grond van leeftijd - Rechtvaardiging. # Zaak C-411/05.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 16-10-2007, C-411/05
Europees Hof staat verplicht pensioen met 65 jaar toe.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 16-10-2007, C-411/05
JAR 2007/288
Ontbinding arbeidsovereenkomst van rechtswege bij bereiken 65-jarige leeftijd. Rechtvaardiging leefdtijdsdiscriminatie.

(Félix Palacios de la Villa / Cortefiel Servicios, SA).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 15-02-2007, C-411/05
SEW 2007, 202
Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Draagwijdte - Collectieve overeenkomst op grond waarvan arbeidsverhouding van rechtswege wordt beëindigd wanneer werknemer 65-jarige leeftijd bereikt en aanspraak heeft op ouderdomspensioen - Discriminatie op grond van leeftijd - Rechtvaardiging. (Félix Palacios de la Villa).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 16-10-2007, C-411/05
RvdW 2007, 1018
Verzoek om een prejuciciële beslissing krachtens artikel 234 EG-Verdrag, ingediend door de Juzgado de lo Social no 33 de Madrid bij beslissing van 14 november 2005. Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Collectieve overeenkomst op grond waarvan arbeidsverhouding van rechtswege wordt beëindigd wanneer werknemer 65 jarige leeftijd bereikt en aanspraak heeft op ouderdomspensioen - Discriminatie op grond van leeftijd.

(F. Palacios de la Villa / Cortefiel Servicios, SA).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 16-10-2007, C-411/05
PJ 2007/143
Gedwongen einde arbeidsovereenkomst bij pensionering. Rechtsgeldig?

(Félix Palacios de la Villa / Cortefiel Servicios SA).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 16-10-2007, C-411/05 (met noot)
A.G. Veldman
SR 2007, 82
Automatisch pensioenontslag op 65 jaar vormt geen verboden leeftijdsdiscriminatie.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 16-10-2007, C-411/05
EHRC 2007/138
Discriminatie op grond van leeftijd. Ontbinding arbeidsverhouding van rechtswege bij bereiken 65-jarige leeftijd. Objectief en redelijk gerechtvaardigd doel. Passend en noodzakelijk middel. Prejudiciële procedure. Grand Chamber.

(Félix Palacios de la Villa / Cortefiel Servicios, SA)
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 16-10-2007, C-411/05 (met noot)
M.R. Mok
NJ 2008/38
Gelijke behandeling in arbeid en beroep. Collectieve overeenkomst op grond waarvan arbeidsverhouding van rechtswege wordt beëindigd wanneer werknemer 65 jarige leeftijd bereikt en aanspraak heeft op ouderdomspensioen.

(F. Palacios de la Villa / Cortefiel Servicios).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 16-10-2007, C-411/05
«JIN» 2008/1
65-jarige leftijd. Ontslag. Leeftijdsdiscriminatie.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 16-10-2007, C-411/05
Ondernemingsrecht 2008, 38
Verplichte pensionering leeftijdsdiscriminatie?
TijdschriftartikelHvJ EU 16-10-2007, C-411/05
ArA 2008/1, p. 77
Wettelijke erkenning van gedwongen pensionering, bij cao bepaald pensioenontslag van rechtswege, leeftijdsdiscriminatie, instrument van werkgelenheidsbeleid, marginale toetsing, middel niet excessief vanwege voorwaarde van pensioenvoorziening. De Spaanse overheid voert vanaf 1980 een beleid van gedwongen pensionering ter bestrijding van de, destijds, hoge niveaus van werkloosheid. De Tiende aanvullende bepaling van de Wet op het werknemersstatuut bepaalt daartoe dat deelname aan het arbeidsproces en de beëindiging van arbeidsovereenkomsten onderworpen zijn aan een door de regering vast te stellen maximale pensioenleeftijd (de zogeheten 'normale pensioenleeftijd'), onverminderd de mogelijkheid om wachttijden voor ouderdomspensioen te completeren.
Gedwongen pensioenontslag geoorloofd nationaal instrument van werkgelegenheidsbeleid? HvJ EG 16 oktober 2007, JAR 2007/288; NJ 2008, 38 (Félix Palacios de la Villa / Cortefiel Servicios)
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 16-10-2007, C-411/05
SEW 2008, 179
Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Draagwijdte - Collectieve overeenkomst op grond waarvan arbeidsverhouding van rechtswege wordt beëindigd wanneer werknemer 65-jarige leeftijd bereikt en aanspraak heeft op ouderdomspensioen - Discriminatie op grond van leeftijd - Rechtvaardiging. (Félix Palacios de la Villa / Cortefiel Servicios, SA).
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:140
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:647
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:506
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7815
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:14162
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12034
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12033
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12031
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12030
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12026
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12025
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12023
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12021
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12019
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12018
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12016
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12015
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12012
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12009