ECLIECLI:EU:C:2008:108
Datum21-02-2008
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Tweede kamer) van 21 februari 2008. # Ministero dell'Economia e delle Finanze tegen Part Service Srl. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Corte suprema di cassazione - Italie. # Zesde btw-richtlijn - Artikelen 11, A, lid 1, sub a, en 13, B, sub a en d - Leasing - Kunstmatige splitsing van prestatie in verschillende onderdelen - Gevolgen - Vermindering van maatstaf van heffing - Vrijstellingen - Misbruik - Voorwaarden. # Zaak C-425/06.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 21-02-2008, C-425/06
V-N 2008/11.17
Italiaanse rechter moet zelf onderzoeken en beslissen of bij leaseconstructie sprake is van misbruik van recht.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 21-02-2008, C-425/06
Nationale rechter moet misbruik van recht toetsen. (Part Service Sarl).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 21-02-2008, C-425/06
Kunstmatige constructies met btw-voordeel.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 21-02-2008, C-425/06 (met noot)
J.J.P. Swinkels
BNB 2009/1
Zaak Part Service. Toepassing leerstuk 'misbruik van recht' bij kunstmatige opsplitsing van een lease-overeenkomst.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3037 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1435
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5117
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1381
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1380
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:728