ECLIECLI:EU:C:2008:141
Datum06-03-2008
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 maart 2008. # Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 en C-291/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-289/06), Marketing Service Magdeburg GmbH (C-290/06) en Vedat Deniz (C-292/06) tegen Bundesrepublik Deutschland. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgericht Koln - Duitsland. # Postdiensten - Richtlijn 97/67/EG - Aan leverancier van universele postdienst voorbehouden diensten - Speciale tarieven voor aflevering door zakelijke klanten, bij bepaalde punten van postnetwerk, van minimumhoeveelheden voorgesorteerde post - Weigering om deze tarieven toe te kennen aan tussenpersonen die beroepsmatig en in eigen naam postzendingen van verschillende afzenders samenvoegen. # Gevoegde zaken C-287/06 tot C-292/06.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 06-03-2008, C-287/06
SEW 2008, 62
Postdiensten - Richtlijn 97/67/EG - Aan leverancier van universele postdienst voorbehouden diensten - Speciale tarieven voor aflevering door zakelijke klanten, bij bepaalde punten van postnetwerk, van minimumhoeveelheden voorgesorteerde post - Weigering om deze tarieven toe te kennen aan tussenpersonen die beroepsmatig en in eigen naam postzendingen van verschillende afzenders samenvoegen. (Deutsche Post AG e.a.).
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:823 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:311 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:374
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6445
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:9895