ECLIECLI:EU:C:2009:465
Datum16-07-2009
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 juli 2009. # Infopaq International A/S tegen Danske Dagblades Forening. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: H?jesteret - Denemarken. # Auteursrechten - Informatiemaatschappij - Richtlijn 2001/29/EG - Artikelen 2 en 5 - Werken van letterkunde en kunst - Begrip ,reproductie' - ,Gedeeltelijke' reproductie - Reproductie van korte fragmenten uit werken van letterkunde - Persartikelen - Tijdelijke en voorbijgaande reproducties - Technisch procede bestaande in scannen van artikelen en vervolgens converteren in tekstbestand, elektronisch verwerken van reproductie, opslaan en printen van deel van deze reproductie. # Zaak C-5/08.
Recht.nl artikelNoot bij HvJ EG-uitspraak Infopaq: over de auteursrechtelijke beschermingsdrempel (26-08-2009)
Sinds eind mei 2008 was de geldende formule voor auteursrechtelijke bescherming in Nederland te vinden in het Endstra-arrest van de Hoge Raad. Het vereiste voor auteursrechtelijke bescherming was: een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijke stempel van de maker. Sinds juli 2009 lijkt de Endstra-formule van de Hoge Raad echter te zijn achterhaald door het Infopaq-arrest van het Europese Hof van Justitie.
> Endstra ingehaald door Infopaq (Dirk Visser, Boek9.nl)
> Infopaq in Utrecht aan land gekomen (Boek9.nl)
> Meer over het Infopaq-arrest (Recht.nl Nieuws)
> Meer over het Endstra-arrest (Recht.nl Nieuws)
Recht.nl artikelKunst via kunstmatige intelligentie: een beschermd werk? (11-11-2018)
Recent werd voor het eerst een kunstwerk geveild dat niet is gemaakt door een mens, maar door middel van artificial intelligence. De kunstenaars die dit mogelijk gemaakt hebben, willen natuurlijk wel als maker aangemerkt worden—maar wat hebben zij precies gedaan om het 'hun' werk te maken?
> Kunst via kunstmatige intelligentie – een beschermd Werk? (Sophie van Everdingen, Bureaubrandeis.com)
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 16-07-2009, C-5/08
Mediaforum 2009-9, p. 325-325
Richtlijn 2001/29. Persartikelen. Datareproductie.

(Infopaq International / Danske Dagblades Forening).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 16-07-2009, C-5/08 (met noot)
K.J. Koelman
AMI 2009/5, p. 198-205
Een handeling die onderdeel is van een data-captureprocedé waarbij een uit elf woorden bestaand fragment uit een beschermd werk in een computergeheugen wordt opgeslagen en wordt geprint, kan vallen onder het begrip gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij indien - hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan - de aldus weergegeven bestanddelen de uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.

(Infopaq International A/S / Danske Dagblades Forening).

(Infopaq/Danske Dagblades Forening).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 16-07-2009, C-5/08
IER 2010, 78
Uit elf woorden bestaand fragment kan onder 'gedeeltelijke reproductie' vallen wanneer die bestanddelen een werk zijn. Met betrekking tot de omvang van deze bescherming van het werk blijkt uit de punten 9 tot en met 11 van de considerans van Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG dat de voornaamste doelstelling van deze richtlijn erin bestaat, een hoog beschermingsniveau te bieden voor met name auteurs, zodat zij een passende beloning kunnen krijgen voor het gebruik van hun werken, onder meer bij reproductie ervan, teneinde hun scheppende en creatieve arbeid te kunnen voortzetten. (Infopaq International A/S / Danske Dagblades Forening).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 06-07-2009, C-5/08 (met noot)
P.B. Hugenholtz
NJ 2011/288
Werken van letterkunde en kunst. Begrip 'reproductie'. Gedeeltelijke reproductie. Reproductie van korte fragmenten uit werken van letterkunde. Technisch procédé bestaande in scannen van artikelen en vervolgens converteren in tekstbestand, elektronisch verwerken van reproductie, opslaan en printen van deel van deze reproductie.

(Infopaq International A/S / Danske Dagblades Forening)
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2137 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6697
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:938
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:8312
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:9892
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:3065
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:317
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14824
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9945
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:7746
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3212
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:1176
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:2308
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3480
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7753
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7543
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7418
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:4384
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:2312
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:13329
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:6256
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:2994
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:2825
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:2511
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:1831
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:12714
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:11888
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:11853
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:5598
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:8889