ECLIECLI:EU:C:2011:798
Datum01-12-2011
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Derde kamer) van 1 december 2011.#Eva-Maria Painer tegen Standard VerlagsGmbH en anderen.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Handelsgericht Wien - Oostenrijk.#Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken -Verordening (EG) nr. 44/2001 - Artikel 6, punt 1 - Pluraliteit van verweerders -Richtlijn 93/98/EEG- Artikel 6 - Bescherming van foto's -Richtlijn 2001/29/EG- Artikel 2 - Reproductie - Gebruik van portretfoto als model voor montagefoto - Artikel 5, lid 3, sub d - Uitzonderingen en beperkingen voor citeren - Artikel 5, lid 3, sub e - Uitzonderingen en beperkingen voor doeleinden van openbare veiligheid - Artikel 5, lid 5.#Zaak C-145/10.
Recht.nl artikelFoto's gemaakt met mobieltje beschermd door auteursrecht (10-05-2019)
Foto's komen in beginsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Ook als die slechts met een mobieltje zijn gemaakt, in plaats van een fotocamera.
> Zijn foto's gemaakt met een mobieltje ook beschermd door auteursrecht? (Joost Becker, Dirkzwager.nl)
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 01-12-2011, C-145/10
Mediaforum 2012-1, p. 14-14
Auteursrecht. Portret. Bronvermelding.

(Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH e.a.)
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 01-12-2011, C-145/10
RvdW 2012, 230
EEX-Verordening. Bijzondere bevoegdheid. Pluraliteit van verweerders. Harmonisatierichtlijn beschermingsduur auteursrecht en naburige rechten. Bescherming foto’s. Auteursrechtrichtlijn. Reproductie. Gebruik van portretfoto’s als model voor montagefoto. Uitzonderingen en beperkingen voor citeren en voor doeleinden van openbare veiligheid.

(Eva-Maria Painer / Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schaubeg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG)
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 01-12-2011, C-145/10 (met noot)
V. Rörsch
Mediaforum 2012-3, p. 83-83
Auteursrecht. Portret. Bronvermelding.

(Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH c.s.)
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 01-12-2011, C-145/10 (met noot)
V. Rörsch
Mediaforum 2012-3, p. 100-107
Auteursrecht. Portret. Bronvermelding.

(Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH c.s.)
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 01-12-2011, C-145/10
IER 2012, 16
(Painer / Standard Verlags e.a.)
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 01-12-2011, C-145/10
AMI 2012/2, p. 66-75
Beschermingsomvang voor portretfoto op grond van Auteursrechtrichtlijn 2001/29. Communautair werkbegrip voor fotografie in art. 6 Duurrichtlijn 93/98/EEG. Beroep op beperking openbare veiligheid exceptie en citaatrecht (art. 5, lid 3, sub d en en Auteursrechtrichtlijn. Toepassing art. 6 EEX-Verordening bij vorderingen tegen meerdere verweerders wegens inhoudelijk identieke inbreuken. (Eva-Maria Painer / Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH)
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 01-12-2011, C-145/10
NIPR 2012, 75
Bevoegdheid: pluraliteit verweerders; auteursrecht; gerecht bevoegd tot stellen prejudiciële vraag. (Eva-Maria Painer / Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG)
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 01-12-2011, c-145/10 (met noot)
P.B. Hugenholtz, T.M. de Boer
NJ 2013/66
Verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens art. 267 VWEU, ingediend door het Handelsgericht Wien (Oostenrijk) bij beslissing van 8 maart 2010.

EEX-Verordening. Bijzondere bevoegdheid. Pluraliteit van verweerders. Harmonisatierichtlijn beschermingsduur auteursrecht en naburige rechten. Bescherming foto's. Auteursrechtrichtlijn. Reproductie. Gebruik van portretfoto's als model voor montagefoto. Uitzonderingen en beperkingen voor citeren en voor doeleinden van openbare veiligheid.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:443 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6697
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3586
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:123
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:3484
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3588
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3587
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2910
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1573
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:2221
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:10254
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:8166
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:2346
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5827
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1930
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7104
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:317
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:12254
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3212
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:133
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6333
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6332
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6331
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7753
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:14426
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:13329
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:3427
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:2511