ECLIECLI:EU:C:2012:445
Datum12-07-2012
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Derde kamer) van 12 juli 2012.#Solvay SA tegen Honeywell Fluorine Products Europe BV e.a.#Verzoek van de Rechtbank 's-Gravenhage om een prejudiciele beslissing.#Justitiele samenwerking in burgerlijke zaken - Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Rechtsvordering wegens inbreuk op Europees octrooi - Bijzondere en exclusieve bevoegdheden - Artikel 6, punt 1 - Pluraliteit van verweerders - Artikel 22, punt 4 - Betwisting van geldigheid van octrooi - Artikel 31 - Voorlopige of bewarende maatregelen.#Zaak C-616/10.
TijdschriftartikelHof van Justitie van de Europese Unie, 12-07-2012, C-616/10
RvdW 2012, 1097
Rechtsvordering wegens inbreuk op Europees octrooi. Bijzondere en exclusieve bevoegdheden. (Solvay SA / Honeywell Fluorine Products Europe BV)
TijdschriftartikelHvJ EU 12-07-2012, C‑616/10 (met noot)
C.J.J.C. van Nispen
(Solvay / Honeywell)
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 12-07-2012, C-616/10 (met noot)
C. Gielen, T.M. de Boer
NJ 2013/67
Verzoek om een prejudiciŽle beslissing krachtens art. 267 VWEU, ingediend door de Rechtbank 's-Gravenhage bij beslissing van 22 december 2010. EEX-Verordening. Internationale bevoegdheid. Kort geding tot verkrijging van voorlopige voorziening in vorm van grensoverschrijdend verbod wegens inbreuk op Europees octrooi. Pluraliteit van verweerders. 'Onverenigbare beslissingen' zoals bedoeld in art. 6 sub 1. Betwisting geldigheid octrooi. Toepasselijkheid art. 22 sub 4 in kort geding.
TijdschriftartikelSolvay/Honeywell - a sleeping beauty
European Court of Justice Case C-616/10, 12 July 2012 (Solvay/Honeywell)
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1727 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:4233
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:10046
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9747
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9236
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6136
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1539
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:13782
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3923
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:16692
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:2267
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:6670
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:3684
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:1105
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5827
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:8777
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:6542
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6333
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6332
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6331
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6340
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7101
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12658