ECLIECLI:EU:C:2012:664
Datum25-10-2012
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 oktober 2012.#Folien Fischer AG en Fofitec AG tegen Ritrama SpA.#Verzoek van het Bundesgerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken - Bijzondere bevoegdheden ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad - Vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht (,negative Feststellungsklage') - Recht van vermeende veroorzaker van schadebrengend feit om potentiele benadeelde te dagen voor gerecht van plaats waar dit feit zich zou hebben voorgedaan of zich kan voordoen teneinde vast te stellen dat op hem geen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad rust.#Zaak C-133/11.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 25-10-2012, C-133/11
RvdW 2013, 1560
Folien Fischer AG tegen Ritrama SpA.
Verzoek om een prejudiciŽle beslissing krachtens art. 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 1 fabruari 2011.
EEX-Verordening. Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad; werkingssfeer. Vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht ('negative Feststellungsklage').
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 25-10-2012, C-133/11 (met noot)
L. Strikwerda
NJ 2013/80
EEX-Verordening. Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad; werkingssfeer. Vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht ('negative Feststellungsklage').
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 25-10-2012, C-133/11
RAV 2013, 13
Onrechtmatige daad. Bevoegdheid rechter.
TijdschriftartikelHof van Justitie van de Europese Unie, 25-10-2012, C-133/11 (met noot)
J.S. Kooij
Bb 2013, 25
Hof van Justitie opent deur voor forumshoppen bij negatieve verklaring voor recht in onrechtmatige daadszaken.
TijdschriftartikelHof van Justitie van de Europese Unie, 25-10-2012, C-133/11
Negatieve verklaring voor recht.
(Folien Fischer AG en Fofitect AG / Ritrama SpA)
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 25-10-2012, C-133/11
JBPr 2013/36
Verordening (EG) nr. 44/2001 (EEX-Verordening), Internationale rechtsmacht, Grensoverschrijdende onrechtmatige daad, Negatieve declaratoire vordering
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3557 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3951 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1492 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7753
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:115
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1848
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:4515
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2019:67
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3668
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2017:159