ECLIECLI:EU:C:2012:691
Datum08-11-2012
InhoudsindicatieSamenvatting van het arrest
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 08-11-2012, C-40/11 (met noot)
C.A. Groenendijk
ęJVĽ 2013/6
Richtlijn, Verblijfs-. Handvest grondrechten EU. Vrij verkeer van personen. Burgerschap van de EU. Richtlijn, Langdurigingezetenen-.

(Yoshikazu Iada / Stadt Ulm)
TijdschriftartikelHof van Justitie van de Europese Unie, 08-11-2012, C-40/11
RvdW 2013, 161
Verzoek om een prejudiciŽle beslissing, ingediend door het Verwaltungsgerichtshof Baden WŁrttemberg (Duitsland) bij beslissing van 20 januari 2011.

(Yoshikazu Iida / Stadt Ulm)
TijdschriftartikelHof van Justitie van de Europese Unie, 08-11-2012, C-40/11
NJ 2013/170
Onderdaan van derde land die burger van Unie niet begeleidt naar gastland en zich daar evenmin bij hem voegt en die in lidstaat van herkomst van burger woont. Verblijfsrecht van onderdaan van derde land in lidstaat van herkomst van burger die in andere lidstaat verblijft.

(Yoshikazu Iida / Stadt Ulm)
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2082
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:12038
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:8327