ECLIECLI:EU:C:2013:717
Datum07-11-2013
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Achtste kamer) van 7 november 2013. # Jan Sneller tegen DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Hoge Raad der Nederlanden - Nederland. # Rechtsbijstandverzekering - Richtlijn 87/344/EEG - Artikel 4, lid 1 - Vrije advocaatkeuze door verzekeringnemer - Beding in algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomst op grond waarvan rechtsbijstand in gerechtelijke en administratieve procedures door werknemer van verzekeraar gedekt is - Kosten voor rechtsbijstand door externe rechtsbijstandverlener enkel vergoed in geval verzekeraar besluit dat uitbesteding aan externe rechtshulpverlener noodzakelijk is. # Zaak C-442/12.
Recht.nl artikelRechtsbijstandverzekeraar mag advocaatkeuze niet beperken (07-11-2013)
Rechtsbijstandsverzekeraars laten de meeste geschillen behandelen door eigen medewerkers, maar mogen de keuze van een verzekerde voor een eigen advocaat niet beperken. Of het om een procedure gaat waarin de bijstand van een advocaat al dan niet verplicht is, maakt daarbij niet uit. Wel kunnen verzekeraars de vergoeding die zij verstrekken voor externe, zelf gekozen rechtsbijstand in bepaalde gevallen temperen.
> Verzekeraar mag advocaatkeuze niet beperken (Advocatenblad.nl)
> Met rechtsbijstandverzekering recht op vrije keuze advocaat (Legaldutch.nl)
> Rechtsbijstandverzekeraars moeten vrije advocaatkeuze bieden (Advocatie.nl)
> Meer over deze zaak (Recht.nl Nieuws)
> Rechtsbijstandverzekeraar moet verzekerde in iedere procedure vrije advocaatkeuze bieden (Hans van Wijk, Cassatieblog.nl)
> Vrije advocaatkeuze door verzekeringnemer (Judith van der Vlies, Dirkzwager)
> Het Europese recht op de bres voor de keuzevrijheid van de verzekerde (Joost Houdijk, AKD)
> Vrije advocaatkeuze voor verzekerden (Sharon Kok, CMS)
> Valt er nog iets te kiezen? (Weblog Publiekrecht & Politiek)
> DAS baalt van arrogante advocaten (AM)
> Rechtsbijstandsverzekeraar moet verzekerde bij procedure vrije advocaatkeuze bieden (Ingrid van den Berge, Tjalling Dorhout Mees, Nysingh)
> Hoge Raad bevestigt recht vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekerden (Advocatie.nl)
> Recht op vrije advocaatkeuze niet afhankelijk van besluit rechtsbijstandverzekeraar (Kasper Jansen, Cassatieblog.nl)
> Moet DAS advocaat betalen bij ontslagprocedure UWV? (Paul Snijders, Witlox Snijders Tuzkapan)
Recht.nl artikelGedoe over rechtsbijstandverzekeringen (30-06-2018)
Sinds de zaak Sneller tekent zich een verschuiving af van het model van de 'naturapolis', waarbij de rechtsbijstandverzekeraar zoveel mogelijk werkt met eigen juristen, naar de 'restitutiepolis', waarbij de verzekerde zelf een rechtsbijstandverlener kiest. Die verschuiving gaat niet van harte.
> Gedoe over rechtsbijstandverzekeringen (Willem van Boom, Willemvanboom.blog)
> Gaat het wel goed met onze rechtsbijstandverzekeringen? (Ton Steinz, NJB.nl)
> Zie ook: Rechtsbijstandverzekeraar mag advocaatkeuze niet beperken (Recht.nl, 07/11/2013)
> Meer over dit onderwerp >>
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 07-11-2013, C-442/12 (met noot)
P.H. Bossema-de Greef
JIN 2013/203
Rechtsbijstandsverzekering, Vrije advocaatkeuze door verzekeringnemer, Beding in algemene voorwaarden
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 07-11-2013, C-442/12
JAR 2013/303
Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering, Het staat verzekerde vrij zelf een advocaat te kiezen ongeacht of rechtsbijstand naar nationaal recht verplicht is
TijdschriftartikelHvJ EU 07-11-2013, C-442/12
RAV 2014/10
Rechtsbijstandverzekering. Heeft een verzekeringnemer bij een rechtsbijstandverzekering een recht op vrije advocaatkeuze?
TijdschriftartikelArrest van het HvJEU van 7 november 2013 inzake Sneller tegen DAS Rechtsbijstand. Noodzaak tot herziening van het bedrijfsmodel van Nederlandse rechtsbijstandverzekeraars?
D.B. Holthinrichs
NTHR 2013, 6, p. 346
In zijn arrest van 7 november 2013 heeft het HvJ EU uitgemaakt dat er ook in Nederland voor rechtsbijstandverzekerden steeds de vrijheid bestaat om in het kader van procedures een rechtshulpverlener te kiezen. Het HvJ EU bestrijdt daarmee de in Nederland bestaande opvatting dat de bijzonderheden van het Nederlandse procesrecht een uitzondering opleveren omdat rechtsbijstandverzekeraars zonder (externe) advocaten kunnen optreden voor verzekerden. Restricties in verzekeringsvoorwaarden waarin rechtsbijstandverzekeraars het vergoeden van advocaatkosten verbinden aan de voorwaarde van hun beslissing om in het kader van een procedure een externe advocaat in te schakelen, komen volgens het HvJ EU in strijd met Richtlijn 87/344/EEG uit 1987 en het daarin opgenomen artikel 4 lid 1 onder a.
TijdschriftartikelHvJ EU 07-11-2014, C-442/12, ECLI:EU:C:2013:717 (met noot)
H.B. Krans
NJ 2015/54
Beding in algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomst op grond waarvan rechtsbijstand in gerechtelijke en administratieve procedures door werknemer van verzekeraar gedekt is. Kosten voor rechtsbijstand door externe rechtsbijstandverlener enkel vergoed in geval verzekeraar besluit dat uitbesteding aan externe rechtshulpverlener noodzakelijk is.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2901 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1733
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2007
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5790