ECLIECLI:EU:C:2014:2055
Datum10-07-2014
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Vijfde kamer) van 10 juli 2014.#Victor Manuel Julian Hernandez e.a. tegen Reino de Espana (Subdelegacion del Gobierno de Espana en Alicante) e.a.#Verzoek van de Juzgado de lo Social n? 1 de Benidorm om een prejudiciele beslissing.#Bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever - Richtlijn 2008/94/EG - Werkingssfeer - Recht van een werkgever op vergoeding van schade door een lidstaat wegens het loon dat tijdens de procedure tot betwisting van diens ontslag aan een werknemer is betaald na de 60ste werkdag na het instellen van het beroep - Geen recht op schadevergoeding in geval van nietig ontslag - Subrogatie van de werknemer in het recht op schadevergoeding van diens werkgever die in staat van voorlopige insolventie verkeert - Discriminatie van werknemers wier ontslag nietig is - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Werkingssfeer - Artikel 20.#Zaak C-198/13.
TijdschriftartikelHof van Justitie van de Europese Unie, 30-05-2013, C-198/13 PPU
RvdW 2013, 932
Europees aanhoudingsbevel en procedures van overlevering tussen lidstaten - Specialiteitsbeginsel - Verzoek om uitbreiding van Europees aanhoudingsbevel dat overlevering of verzoek om verder overlevering aan andere lidstaat heeft gerechtvaardigd. Opschortend beroep.
(Jeremy F. / Premier Ministre)
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:996 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:362 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:363
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1056