ECLIECLI:EU:C:2014:2463
Datum18-12-2014
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Vierde kamer) van 18 december 2014.#Fag og Arbejde (FOA) tegen Kommunernes Landsforening (KL).#Verzoek van het Ret i Kolding om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Ontslag - Reden - Zwaarlijvigheid van de werknemer - Algemeen beginsel van non-discriminatie op grond van zwaarlijvigheid - Geen - Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Verbod van discriminatie op grond van handicap - Bestaan van een ,handicap'.#Zaak C-354/13.
TijdschriftartikelHvJ EU 18-12-2014, C‑354/13
TAP 2015, sign. 23
Zwaarlijvigheid is geen discriminatiegrond, maar kan onder omstandigheden wel een Ďhandicapí zijn
TijdschriftartikelHvJ EU 18 december 2014, C-354/13 (met noot)
M.S.A. Vegter
JAR 2015/37
Morbide obesitas kan handicap zijn in de zin van Richtlijn 2000/78/EG
TijdschriftartikelHvJ EU 18-12-2014, C-354/13, EU:C:2014:2463 (met noot)
H.C.K. Senden
JIN 2015/23
Gelijke behandeling, Handicap, Chacůn Navas, Obesitas, Zwaarlijvigheid, Discriminatie
TijdschriftartikelHvJ EU 18-12-2014, C-354/13, ECLI:EU:C:2014:2463
SEW 2015/65
PrejudiciŽle verwijzing Ė Sociale politiek Ė Ontslag Ė Reden Ė Zwaarlijvigheid van de werknemer Ė Algemeen beginsel van non-discriminatie op grond van zwaarlijvigheid Ė Afwezigheid Ė Richtlijn 2000/78/EG Ė Gelijke behandeling in arbeid en beroep Ė Verbod van discriminatie op grond van handicap Ė Aanwezigheid van een handicap.
TijdschriftartikelHvJ EU 18-12-2014, C-354/13, ECLI:EU:C:2014:2463 (met noot)
L. Waddington
EHRC 2015/66
Ontslag wegens zwaarlijvigheid werknemer, Algemeen beginsel van non-discriminatie op grond van zwaarlijvigheid, Gelijke behandeling in arbeid en beroep, Verbod van discriminatie op grond van handicap, Aanwezigheid van een Ďhandicapí.
TijdschriftartikelHvJ EU 18-12-2014, C-354/13, ECLI:EU:C:2014:2463 (met noot)
M. Kullmann
TRA 2015/43
160 kilo en een BMI van 54: zwaarlijvigheid als een Unierechtelijk beschermd handicap?
TijdschriftartikelObese: zwaarwegende ontslaggrond of discriminatie?
R. KŲtter
ArbeidsRecht 2015/50
Het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoordde in een arrest van 18 december 2014 op verzoek van de Deense rechter over de vraag of discriminatie op grond van zwaarlijvigheid in strijd is met Europees recht. De aanleiding tot deze uitspraak was het ontslag van een zwaarlijvige gastouder (Kaltoft) die na vijftien jaar door de Deense gemeente Billund werd ontslagen. In dit artikel wordt aan de hand van relevante jurisprudentie en literatuur behandeld onder welke omstandigheden zwaarlijvigheid als handicap of chronische ziekte kan worden beschouwd en in welke gevallen ontslag wegens zwaarlijvigheid als ongerechtvaardigd onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte kan worden aangemerkt.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839