ECLIECLI:EU:C:2014:281
Datum30-04-2014
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Derde kamer) van 30 april 2014.#Robert Pfleger e.a.#Verzoek van de Unabhangige Verwaltungssenat des Landes Oberosterreich (thans Landesverwaltungsgericht Oberosterreich) om een prejudiciele beslissing.#Artikel 56 VWEU - Vrij verrichten van diensten - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikelen 15 tot en met 17, 47 en 50 - Vrijheid van beroep en recht te werken, vrijheid van ondernemerschap, recht op eigendom, recht op een doeltreffende voorziening in rechte en een onpartijdig gerecht, beginsel ne bis in idem - Artikel 51 - Werkingssfeer - Tenuitvoerbrenging van het Unierecht - Kansspelen - Beperkende regeling van een lidstaat - Bestuurlijke en strafrechtelijke sancties - Dwingende vereisten van algemeen belang - Evenredigheid.#Zaak C-390/12.
TijdschriftartikelHvJ EU 30-04-2014, C-390/12
NJB 2014/1020
Artikel 56 VWEU. Vrij verrichten van diensten. Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Artikel 51. Werkingssfeer. Ten uitvoer brengen van Unierecht. Kansspelen. Beperkende regeling van lidstaat. Bestuurlijke en strafrechtelijke sancties. Dwingende vereisten van algemeen belang. Evenredigheid.
TijdschriftartikelHvJ EU 30-04-2014, C-390/12 (met noot)
M.R. Mok
NJ 2014/354
Vrijheid van beroep en recht te werken, vrijheid van ondernemerschap, recht op eigendom, recht op een doeltreffende voorziening in rechte en een onpartijdig gerecht, beginsel ne bis in idem. Kansspelen. Beperkende regeling van lidstaat. Bestuurlijke en strafrechtelijke sancties. Dwingende vereisten van algemeen belang.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3022 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2082 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:28 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:27 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:761
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1056
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:545
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1624
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:10389
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:347