ECLIECLI:EU:C:2015:60
Datum05-02-2015
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Tiende kamer) van 5 februari 2015.#Grima Janet Nisttahuz Poclava tegen Jose Maria Ariza Toledano.#Verzoek van de Juzgado de lo Social n? 23 de Madrid om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Raamovereenkomst EVV, Unice en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Nationale regeling die voorziet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een proeftijd van een jaar - Tenuitvoerbrenging van het Unierecht - Geen - Onbevoegdheid van het Hof.#Zaak C-117/14.
TijdschriftartikelHvJ EU 05-02-2015, C-117/14, ECLI:EU:C:2015:60
JAR 2015/76
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met proeftijd van een jaar valt niet onder het EU-recht, Geen bescherming
TijdschriftartikelHvJ EU 05-02-2015, C-117/14, ECLI:EU:C:2015:60
EHRC 2015/68
Raamovereenkomst EVV, Unice en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, Nationale regeling die voorziet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een proeftijd van ťťn jaar, Tenuitvoerbrenging van het Unierecht, Onbevoegdheid van het Hof.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:363