ECLIECLI:EU:C:2015:8
Datum14-01-2015
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 januari 2015.#Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) tegen M.S. Demirci e.a.#Verzoek van de Centrale Raad van Beroep om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Associatieovereenkomst EEG-Turkije - Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Ontheffing van de bepalingen inzake de woonplaats - Aanvullende prestaties verleend op grond van de nationale wettelijke regeling - Woonplaatsvereiste - Toepassing op voormalige Turkse werknemers - Turkse staatsburgers die de nationaliteit van de lidstaat van ontvangst hebben verkregen.#Zaak C-171/13.
TijdschriftartikelHvJ EU 14-01-2015, C-171/13, ECLI:EU:C:2015:8
RSV 2015/48
Toepassing woonplaatsvereiste van TW op voormalige Turkse werknemers — Turkse staatsburgers die de nationaliteit van de ontvangende lidstaat hebben verkregen
TijdschriftartikelHvJ EU 14-01-2015, C-171/13, ECLI:EU:C:2015:8
SEW 2015/68
Prejudici๋le verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Ontheffing van de bepalingen inzake de woonplaats – Aanvullende prestaties verleend op grond van de nationale wettelijke regeling – Woonplaatsvereiste – Toepassing op voormalige Turkse werknemers – Turkse staatsburgers die de nationaliteit van de ontvangende lidstaat hebben verkregen.
TijdschriftartikelHvJ EU 14-01-2015, C-171/13, ECLI:EU:C:2015:8 (met noot)
P.E. Minderhoud
JV 2015/109
Associatieovereenkomst EEG-Turkije, Besluit 3/80, Export uitkeringen.
TijdschriftartikelHvJ EU 14-01-2015, C-171/13, ECLI:EU:C:2015:8 (met noot)
H. Verschueren
SEW 2015/169
De export van socialezekerheidsuitkeringen naar Turkije bij dubbele Turks/Nederlandse nationaliteit. Turks/Nederlandse onderdanen – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit 3/80 – export van socialezekerheidsuitkering naar Turkije.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6000