ECLIECLI:EU:C:2016:449
Datum16-06-2016
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 juni 2016.#Universal Music International Holding BV tegen Michael Tetreault Schilling e.a.#Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Justitiele samenwerking in burgerlijke zaken - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Bijzondere bevoegdheden - Artikel 5, punt 3 - Verbintenissen uit onrechtmatige daad - Schadebrengend feit - Nalatigheid van de advocaat bij het opstellen van een overeenkomst - Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.#Zaak C-12/15.
Recht.nl artikelInternational jurisdiction in tort cases: localising pure financial loss (17-10-2018)
The Court of Justice of the European Union (CJEU) confirmed that in prospectus liability cases, a court can only assume international jurisdiction on the basis that the alleged damage consists of purely financial loss which occurred directly in an investorís bank account held with a bank established within its jurisdiction if additional specific circumstances also contribute to that court assuming jurisdiction. The CJEU thus confirms its earlier judgment in an almost identical case, Kolassa, as explained in the subsequent Universal Music judgment.
> International jurisdiction in tort cases: localising pure financial loss (Stibbeblog.nl)
TijdschriftartikelVermogensschade geen grond voor rechtsmacht bij grensoverschrijdende onrechtmatige daad
E. Hennis
JutD 2016/29
Het Europese Hof heeft in haar prejudiciŽle beslissing van 16 juni 2016 een uitspraak gedaan over de internationale bevoegdheid van een rechter bij een grensoverschrijdende onrechtmatige daad. Het ging daarbij meer specifiek om de rechtsmacht indien de schade uit zo'n grensoverschrijdende onrechtmatige daad alleen bestaat uit zuivere vermogenschade. Daarnaast ging het om de vraag of bij de beoordeling van zijn internationale bevoegdheid de aangezochte rechter alleen heeft af te gaan op wat de eisende partij stelt of daarbij ook het verweer van de verweerder heeft te betrekken.
TijdschriftartikelHvJ EU 16-06-2016, C-12/15 (met noot)
T.M.C. Arons
JOR 2016/276
PrejudiciŽle beslissing, Internationale rechtsmacht bij financieel verlies dat rechtstreeks intreedt op bankrekening verzoeker, ďPlaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaanĒ is niet plaats in lidstaat waar schade is ingetreden als onrechtmatige gedraging zich heeft voorgedaan in andere lidstaat, In dat geval zijn andere aanknopingspunten vereist
TijdschriftartikelTerug naar de basis: het Hof van Justitie opnieuw over rechtsmacht en vermogensschade
M. Haentjens, D.J. Verheij
Bb 2016/85
In Universal Music heeft het Hof prejudiciŽle vragen beantwoord over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter in een geschil tussen de platenmaatschappij Universal Music enerzijds, en ex-partners en een ex-medewerker van een Tsjechisch advocatenkantoor anderzijds. Het Hof heeft zich hoofdzakelijk over de vraag gebogen of een Nederlandse rechter rechtsmacht zou kunnen aannemen op de grond dat Universal Music in Nederland pure vermogensschade zou hebben geleden. Universal Music had namelijk een zekere betaling verricht vanaf een bankrekening die in Nederland werd aangehouden. Alle overige feiten en omstandigheden van de zaak lijken echter te kunnen worden gesitueerd in TsjechiŽ. Deze annotatie zal achtereenvolgens aandacht besteden aan de feiten van de zaak, het procesverloop en de prejudiciŽle vragen die door de Hoge Raad zijn gesteld, de Conclusie van A-G Szpunar, de uitspraak van het Hof en onze analyse van de uitspraak.
TijdschriftartikelHvJ EU 16-06-2016, C-12/15 (met noot)
D.F.H. Stein
JBPr 2017/3
Rechterlijke bevoegdheid, Internationale bevoegdheid/rechtsmacht, Zuivere vermogensschade, Indirecte zuivere vermogensschade, InitiŽle zuivere vermogensschade, Locus delicti, Locus damni, Forum damni
TijdschriftartikelHvJ EU 16-06-2016, C-12/15
TvPP 2016, 5, p. 132
Hof van Justitie over de rechterlijke bevoegdheid bij zuivere vermogensschade
TijdschriftartikelHvJ EU 16-06-2016, C-12/15 (met noot)
L. Strikwerda
NJ 2018/38
Verordening (EG) nr. 44/2001
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:694 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:443 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:36 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:566 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2358 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2361 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:925 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:163 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3951 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1492 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:292
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7753
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4588
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:7727
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:4233
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:123
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:115
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:113
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:403
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7757
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1098
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:516
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:148
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4356
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:6593
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1324
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:3033
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:2745
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:10254
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:6670
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:5482
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:4540
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5827
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1400
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:4155
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3668
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2794
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2668
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5435
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2682
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2591
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7224
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6027
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:3663
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:9144
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7930
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:6840
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:747
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9103
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6333
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6332
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6331
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12627
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:912
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2017:159
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:6885