ECLIECLI:EU:C:2017:472
Datum15-06-2017
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Derde kamer) van 15 juni 2017.#Saale Kareda tegen Stefan Benko.#verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken - Verordening (EU) nr. 1215/2012 - Artikel 7, punt 1 - Begrippen ,verbintenissen uit overeenkomst' en ,overeenkomst tot levering van diensten' - Regresvordering tussen hoofdelijke medeschuldenaren van een kredietovereenkomst - Bepaling van de plaats van uitvoering van de kredietovereenkomst.#Zaak C-249/16.
TijdschriftartikelHvJ EU 15-06-2017, C-249/16
RvdW 2017/855
EEX-Verordening II. Rechterlijke bevoegdheid. Regresvordering tussen hoofdelijke mede schuldenaren van een krediet overeenkomst. Art. 7 punt 1; begrippen ‘verbintenis uit overeenkomst’ en ‘overeenkomst tot levering van diensten’; bepaling van de plaats van uitvoering van de kredietovereenkomst.
TijdschriftartikelHvJ EU 15-06-2017, C-249/16 (met noot)
D.F.H. Stein
JBPr 2017/43
Internationale bevoegdheid (rechtsmacht), EEX-Vo (herschikking), Verbintenis uit overeenkomst, Kredietovereenkomst, Plaats van uitvoering, Verstrekking van diensten, Hoofdelijke aansprakelijkheid, Hoofdelijkheid, Regres, Regresvordering, Subrogatie.
TijdschriftartikelHvJ EU 02-03-2017, C-354/15 (met noot)
M. Freudenthal
JBPr 2017/42
BetVo-II, Ontbreken van ontvangstbevestiging en modelformulier, Prejudiciële vragen HvJ EU.
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7930