ECLIECLI:EU:C:2018:872
Datum06-11-2018
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Grote kamer) van 6 november 2018.#Sebastian W. Kreuziger tegen Land Berlin.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Organisatie van de arbeidstijd - Richtlijn 2003/88/EG - Artikel 7 - Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon - Nationale regeling op grond waarvan de werknemer niet-opgenomen jaarlijkse vakantie en de financiele vergoeding hiervoor verliest indien hij geen aanvraag voor vakantie heeft ingediend voor de beeindiging van het dienstverband.#Zaak C-619/16.
Recht.nl artikelVakantiedagen kunnen niet automatisch vervallen na verloop van tijd (06-11-2018)
Het Europese Hof van Justitie deed twee interessante uitspraken over het verval van vakantiedagen. De uitspraken zijn van groot belang voor de in Nederland geldende vervalregeling voor wettelijke vakantiedagen. Op grond van het Nederlandse recht vervallen wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen in beginsel een half jaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd.
Uit de uitspraken van het Hof blijkt dat op de werkgever een inspanningsplicht rust om de werknemer daadwerkelijk in staat te stellen om vakantie op te nemen. Als de werkgever deze plicht naast zich neerlegt, behoudt de werknemer zijn vakantiedagen ondanks de wettelijke vervalregeling.
> Samenvatting zaken C-619/16 and C-684/16 (Curia.europa.eu)
> Werkgever moet werknemer daadwerkelijk in staat stellen om vakantie op te nemen (Gemma Wisselink, Nysingh.nl)
> Verval van niet opgenomen vakantiedagen (Caroline Mehlem, Declercq.com)
TijdschriftartikelHvJ EU 06-11-2018, C-619/16
JAR 2018/317
Werkgever moet werknemer daadwerkelijk in staat stellen vakantie op te nemen, Vakantie vervalt alleen als werknemer daar bewust van afziet.
TijdschriftartikelHvJ EU 06-11-2018, C-619/16
SEW 2019/6
Zaak C-619/16, Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin.
TijdschriftartikelHvJ EU 06-11-2018, C-619/16 (met noot)
C. Mak
EHRC 2019/20
Grote Kamer, Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon, Arbeidsrecht, FinanciŽle vergoeding voor vakantiedagen, Daadwerkelijke uitoefening recht. Kreuziger
TijdschriftartikelOpname en vervallen vakantiedagen; pro activiteit werkgever vereist
M. Koster
ArbeidsRecht 2019/9
Op 6 november 2018 wees het HvJ EU twee interessante arresten, ECLI:EU:C:2018:872 (Kreuziger) en ECLI:EU:C:2018:874 (Max-Planck Gesellschaft) over het verval van vakantiedagen. De werkgever heeft een (actieve) informatie- c.q. zorgverplichting richting de werknemer die erop gericht moet zijn om hem in staat te stellen vakantie op te nemen.
TijdschriftartikelHvJ EU 06-11-2018, C-619/16
RvdW 2019/443
Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon (Kreuziger)
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:718