ECLIECLI:EU:C:2018:874
Datum06-11-2018
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Grote kamer) van 6 november 2018.#Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften eV tegen Tetsuji Shimizu.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Organisatie van de arbeidstijd - Richtlijn 2003/88/EG - Artikel 7 - Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon - Nationale regeling op grond waarvan de werknemer niet-opgenomen jaarlijkse vakantie met behoud van loon en de financiele vergoeding voor die vakantie verliest indien hij geen vakantie heeft aangevraagd voor de beeindiging van het dienstverband - Richtlijn 2003/88/EG - Artikel 7 - Verplichting tot conforme uitlegging van het nationale recht - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 31, lid 2 - Inroepbaarheid in het kader van een geschil tussen particulieren.#Zaak C-684/16.
Recht.nl artikelVakantiedagen kunnen niet automatisch vervallen na verloop van tijd (06-11-2018)
Het Europese Hof van Justitie deed twee interessante uitspraken over het verval van vakantiedagen. De uitspraken zijn van groot belang voor de in Nederland geldende vervalregeling voor wettelijke vakantiedagen. Op grond van het Nederlandse recht vervallen wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen in beginsel een half jaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd.
Uit de uitspraken van het Hof blijkt dat op de werkgever een inspanningsplicht rust om de werknemer daadwerkelijk in staat te stellen om vakantie op te nemen. Als de werkgever deze plicht naast zich neerlegt, behoudt de werknemer zijn vakantiedagen ondanks de wettelijke vervalregeling.
> Samenvatting zaken C-619/16 and C-684/16 (Curia.europa.eu)
> Werkgever moet werknemer daadwerkelijk in staat stellen om vakantie op te nemen (Gemma Wisselink, Nysingh.nl)
> Verval van niet opgenomen vakantiedagen (Caroline Mehlem, Declercq.com)
TijdschriftartikelHvJ EU 06-11-2018, C-684/16 (met noot)
H.J. Funke
JAR 2018/318
Niet aanvragen vakantiedagen door werknemer leidt niet tot vervallen ervan, Rechtstreekse werking art. 31 lid 2 Handvest Grondrechten EU.,
TijdschriftartikelHvJ EU 06-11-2018, C-684/16 (met noot)
L. Huisman, Y.L. Smit
JIN 2019/1
Vakantieverlof, Handvest Grondrechten EU. (Conclusie A-G, zie ECLI:EU:C:2018:338)
TijdschriftartikelHvJ EU 06-11-2018, C-684/16 (met noot)
C. Mak
EHRC 2019/21
Grote Kamer, Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon, Arbeidsrecht, Financiële vergoeding voor vakantiedagen, Daadwerkelijke uitoefening recht, Richtlijnconforme interpretatie, Directe horizontale werking Hv. Max-Planck
TijdschriftartikelHvJ EU 06-11-2018, C-684/16
RAR 2019/25
Nationale regeling op grond waarvan de werknemer niet-opgenomen jaarlijkse vakantie met behoud van loon en de financiele vergoeding voor die vakantie verliest indien hij geen vakantie heeft aangevraagd voor de beeindiging van het dienstverband
TijdschriftartikelHvJ EU 06-11-2018, C-684/16 (met noot)
T. Barkhuysen, N. Jak
AB 2019/107
Nationale regeling op grond waarvan de werknemer niet-opgenomen jaarlijkse vakantie met behoud van loon en de financiele vergoeding voor die vakantie verliest indien hij geen vakantie heeft aangevraagd voor de beeindiging van het dienstverband
TijdschriftartikelHvJ EU 06-11-2018, C-684/16
RvdW 2019/444
Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften)
TijdschriftartikelDe inspanningsplicht en bewijslast van de werkgever bij het opnemen van vakantiedagen
S. Hogendoorn, A. Sleurink
JutD 2019/89
Op 6 november 2018 wees het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijk en invloedrijk arrest omtrent het opnemen van vakantie. Deze uitspraak zal in deze rubriek worden behandeld, waarna kort de gevolgen voor de praktijk zullen worden toegelicht.
TijdschriftartikelOp reis met de vakantiewetgeving: het Handvest biedt nieuw uitzicht
J.R. Vos
ArA 2019, 2, p. 50
In november 2018 wees het Hof van Justitie van de Europese Unie twee belangrijke arresten over de vakantiewetgeving: Bauer en Max-Planck. Het Hof van Justitie kent hierin horizontale directe werking toe aan het recht op vakantie dat in artikel 31 lid 2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is opgenomen. Eveneens introduceert Max-Planck een inspanningsplicht voor de werkgever om ervoor te zorgen dat de werknemer vakantie opneemt voordat het recht op vakantie kan vervallen. In deze bijdrage worden de arresten kritisch besproken. De gevoegde zaken Hvj EU 6 november 2018 Bauer, C-569/16 en Willmeroth, C-570/16 (ECLI:EU:C:2018:871) en Max-Planck zur Förderung der Wissenschaften eV (C-684/16; "Max-Planck"), ECLI:EU:C:2018:874.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:718