College van Beroep voor het bedrijfsleven, 06-04-2006 / AWB 05/83, 05/85, 05/86 en 05/88


ECLIECLI:NL:CBB:2006:AV8782
Datum06-04-2006
InhoudsindicatieTelecommunicatiewet EDC-kostentoerekeningssysteem
Recht.nl artikelCBb: redelijke termijn art. 6 EVRM overschreden bij bezwaarprocedures OPTA (07-04-2006)
Het CBb heeft geoordeeld dat de besluiten van OPTA tot goedkeuring van het kostentoerekeningssysteem van KPN mede de vaststelling inhouden van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) van Enertel, MCI, Priority, Tele2 en Versatel. Het College heeft de grief van deze partijen dat niet binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM op hun bezwaren en beroepen is beslist, gehonoreerd voor wat betreft een drietal bezwaarprocedures tegen de besluiten van OPTA.
Het College heeft OPTA opgedragen binnen tien weken nieuwe beslissingen op bezwaar te nemen.
> Uitspraken CBb over kostentoerekeningssysteem KPN en artikel 6 EVRM (Rechtspraak.nl)
> Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No. 11 (Raad van Europa)
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 06-04-2006, AWB 05/83, 05/85, 05/86, 05/88
NJB 2006, 691
Kostentoerekeningssysteem KPN. Transit- en sleepdiensten. Motivering beleidswijziging. Beslistermijn. Burgerlijke rechten en verplichtingen. Redelijke termijn.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 06-04-2006, AWB 05/83, 05/85, 05/86 en 05/88
ABKort 2006/274
Kostentoerekeningssystem KPN, burgerlijke rechten en verplichtingen, redelijke termijn, schorsende werking hoger beroep.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 06-04-2006, AWB 05/83, 05/85, 05/86 en 05/88
Mediaforum 2006-5, p. 139-139
Telecommunicatiewet. Interconnectietarieven. EDC.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 06-04-2006, AWB 05/83, 05/85, 05/86 en 05/88 (met noot)
A. Danopoulos
Computerrecht 2007, 4
Telecommunicatiewet, EDC-kostentoerekeningssysteem.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AR7273 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2004:AS1892 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2005:AU8623 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2004:AT0606 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2011:BQ3135 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2007:BA4880 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2007:BA1008 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2006:AY3821 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2006:AY8879 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2008:BD9612
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2007:BC3128
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2006:AZ3851
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2006:AZ3850