College van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-09-2010 / AWB 09/195


ECLIECLI:NL:CBB:2010:BN6785
Datum08-09-2010
InhoudsindicatieHeffing Productschap Tuinbouw. Overschrijding redelijke termijn. Rechtszekerheidsbeginsel. Verweerder heeft appellanten bij besluit van 24 december 2008 terecht niet-ontvankelijk verklaard in hun bezwaar, vanwege niet-verschoonbare termijnoverschrijding. In het aan verweerder gerichte verzoek om de tegen de heffing gerichte bezwaren "ambtshalve in behandeling te nemen" leest het College geen herhaalde aanvraag of een verzoek om heroverweging als bedoeld in artikel 4:6 Awb. Appellanten hebben voorts een beroep gedaan op overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, EVRM. Het College heeft eerder geoordeeld dat productschapheffingen beschouwd dienen te worden als belastingen en dat, indien geen sprake is van een "criminal charge" of een "criminal connotation", artikel 6 EVRM op geschillen als de onderhavige niet van toepassing is. Het College overweegt vervolgens dat de rechtszekerheid als algemeen aanvaard rechtsbeginsel dat aan artikel 6 EVRM mede ten grondslag ligt, evenzeer geldt binnen de nationale rechtsorde en evenzeer los van die verdragsbepaling. Dit rechtszekerheidsbeginsel noopt er toe dat een geschil binnen een redelijke termijn tot finale vaststelling leidt. Bij overschrijding van de redelijke termijn wordt spanning en frustratie als grond voor de vergoeding van immateriŽle schade verondersteld. De overschrijding van de redelijke termijn, van bijna 2 jaar en 8 maanden, wordt aan verweerder toegerekend. De door appellanten geleden immateriŽle schade als gevolg van de overschrijding van de redelijke termijn wordt vastgesteld op 3.000,--.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-09-2010, AWB 09/195
NJB 2010, 1760
Heffing publiekrechtelijk bedrijfslichaam. Niet-ontvankelijkverklaring van een te laat ingediend bezwaarschrift. Overschrijding van de redelijke termijn. Art. 6 EVRM is op een geschil als het onderhavige niet van toepassing. Het rechtszekerheidsbeginsel, dat ertoe noopt dat een geschil binnen een redelijke termijn tot finale vaststelling leidt, geldt evenzeer binnen de nationale rechtsorde en evenzeer los van art. 6 EVRM
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-09-2010, AWB 09/195
AB 2010/264
Redelijke termijn.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-09-2010, AWB 09/195
ABKort 2010/351
Heffing publiekrechtelijk bedrijfslichaam, rechtszekerheidsbeginsel, termijnoverschrijding.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-09-2010, AWB 09/195
V-N 2010/57.7
Overschrijding van redelijke termijn levert Ä 500 per halfjaar op.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BH4667 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2008:BD4081 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG5910 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI2283 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX8360 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX8359 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BV0842 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1586
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1102
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5087
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:550
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2527
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BS8801