College van Beroep voor het bedrijfsleven, 22-11-2012 / AWB 10/225


ECLIECLI:NL:CBB:2012:BY7506
Datum22-11-2012
InhoudsindicatieGeen sprake van een reguliere presentatie als bedoeld in artikel 5, derde lid, aanhef en onder b, van de Tabakswet. Verbod op tabaksreclame uit artikel 5, eerste lid, van de Tabakswet is onverminderd van toepassing. Geen aanleiding om terug te komen op eerdere uitspraken van het College. Geen strijd met rechtszekerheidsbeginsel of vertrouwensbeginsel, overschrijding redelijke termijn
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD0191 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2007:BC2232 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2008:BG1604 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BO5317
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BO5306
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:1365
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:BZ3224