College van Beroep voor het bedrijfsleven, 10-04-2014 / AWB 11/315


ECLIECLI:NL:CBB:2014:116
Datum10-04-2014
InhoudsindicatieTelecommunicatiewet
Recht.nl artikelBoete voor ongevraagd plaatsen reclamesoftware op computers (24-04-2014)
In een zaak over het ongevraagd plaatsen van (reclame)software op computers stelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat de wet toestemming verlangt van de gebruiker voor het plaatsen van bestanden. Een medepleger ontspringt de dans, omdat de overtreding plaatsvond op een moment dat de wet nog niet de mogelijkheid kende om een boete aan een medepleger op te leggen.
> Boetes ongevraagd plaatsen software (Rechtspraak.nl)
Recht.nl artikelMeer duidelijkheid over het begrip 'wilsafhankelijk materiaal' in fiscale procedures? (18-09-2014)
De Hoge Raad oordeelde in 2013 dat alle fiscaal relevante informatie mag worden afgedwongen ten dienste van een fiscale procedure. Niettemin maakt de Hoge Raad vervolgens een onderscheid tussen wilsafhankelijk materiaal en wilsonafhankelijk materiaal. Wilsonafhankelijk materiaal mag worden afgedwongen en voor beboetingsdoeleinden worden gebruikt, terwijl wilsafhankelijk materiaal slechts mag worden afgedwongen voor fiscale doeleinden als een rechterlijke ‘garantie’ wordt gegeven dat dit niet voor beboetingsdoeleinden wordt gebruikt. Eén van de vragen die onbeantwoord bleef is wat deze garantie inhoudt.
Recht.nl artikelOnrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (16-08-2019)
Bestuursorganen kunnen gebruik maken van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, tenzij dat op een wijze is verkregen die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit onder alle omstandigheden onrechtmatig is. In dit artikel wordt bezien hoe het leerstuk van bewijsuitsluiting in het bestuursrecht invulling krijgt door mensenrechtenbescherming en verandering ondergaat door gedigitaliseerd en geprivatiseerd toezichtonderzoek.
> Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (Ymre Schuurmans, Leidenuniv.nl)
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-04-2014
IR 2014/66
Bestuursrecht, spyware, worm, DolllarRevenue, criminal charge, nemo tenetur, niet-medewerking, wilsafhankelijk materiaal, weigeringsmogelijkheid, algemene waarschuwing, art. 6 EVRM, art. 4.1 Bude
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-04-2014 (met noot)
R. Stijnen
AB 2014/313
Huisbezoek. Zwijgrecht. Wilsafhankelijk materiaal. Via onder druk verkregen gegevensdrager wordt uitgesloten als bewijs.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7968 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:CA3716 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:CA3139 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BP7350
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:10129 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:25 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:4751 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:3582
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8039
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:10173
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BP7350
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:3100