College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-06-2014 / AWB 13/185


ECLIECLI:NL:CBB:2014:222
Datum17-06-2014
InhoudsindicatieHoger beroep. Overtredingen en boetes op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd), Regeling dierenvervoer 2007 en Verordening (EG) nr. 1/2005. Overtredingen toegerekend; het vervoeren van vee valt binnen de normale bedrijfsvoering. Titel 5.2 Awb verplicht niet tot gelegenheid bieden van contra-expertise. Nier in de verdediging geschaad.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 17-06-2014
JB 2014/196
Bestuurlijke boete, bewijs en toerekening overtreding. Contra-expertise. Niet in verdediging geschaad.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 17-06-2014
JOM 2014/1094
Bestuurlijke boete, bewijs en toerekening overtreding. Contra-expertise. Niet in verdediging geschaad.
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2011:BP9353 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2011:BP9342 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK1377 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:6222
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:372 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:126
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2015:52
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:6222