College van Beroep voor het bedrijfsleven, 13-02-2014 / AWB 11/1119 AWB 11/1123 AWB 11/1126


ECLIECLI:NL:CBB:2014:50
Datum13-02-2014
Inhoudsindicatieontvankelijkheid bezwaar, belanghebbende, eigen belang, belang onderscheidt zic niet van dat van andere afnemers van (E)HS transportdiensten, totale inkomsten, negatieve x-factor, aanmerkelijke investering, indiening nadere stukken, strijd met de goede procesorde
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-02-2014
BA 2014/57
Goede procesorde; belanghebbende, rechtstreeks belang
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-02-2014
JB 2014/75
Methodebesluit, Indiening nadere stukken, strijd met de goede procesorde, Ontvankelijkheid bezwaar, belanghebbende, eigen belang.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-02-2014
NJB 2014/994
Vaststelling van een negatieve kortingsfactor past in het systeem van regulering. Formulering van nieuwe beroepsgrond ter zitting en indiening van omvangrijk pakket stukken zonder toelichting in strijd met de goede procesorde. Enkele appellanten kunnen niet als belanghebbende in de zin van art. 1:2 lid 1 Awb worden aangemerkt. Kortingsfactor, regulering, goede procesorde, rechtstreeks belang.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-02-2014 (met noot)
W. Sauter
AB 2014/227
Het CBb bevestigt dat onder omstandigheden passend kan zijn dat ACM aan Tennet een negatieve efficiŽntiecorrectie (x-factor) voor de tarieven van het landelijk hoogspanningsnet oplegt met een prijsstijging voor afnemers tot gevolg.
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:CA1061 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:CA1056 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:CA1052 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:6836 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:4633
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:4231
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:7391
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:145
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:7393
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:319