College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14-01-2015 / AWB 12/279


ECLIECLI:NL:CBB:2015:13
Datum14-01-2015
InhoudsindicatieHerziene BOB - volledig aan beroep tegemoetgekomen. In geschil is nog de in bezwaar toegekende PKV. Geen aanleiding om af te wijken van forfaitair tarief, zoals opgenomen in bijlage van het Besluit proceskosten bestuursrecht
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BX3513 ★★★