College van Beroep voor het bedrijfsleven, 22-09-2015 / 12/311


ECLIECLI:NL:CBB:2015:355
Datum22-09-2015
Inhoudsindicatiegezondheids- en welzijnswet voor dieren. Besluit welzijn productiedieren, last onder bestuursdwang, kostenbesluit
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:372 ★★