College van Beroep voor het bedrijfsleven, 29-12-2015 / 15/379


ECLIECLI:NL:CBB:2015:442
Datum29-12-2015
InhoudsindicatieHoger beroep Warenwet ongegrond. Artikel 5:46, derde lid, van de Awb. Aan mogelijke schade die appellante lijdt als gevolg van de publicatie van de sluiting van het strandpaviljoen naar aanleiding van geconstateerde overtredingen, komt in de verdere bestuursrechtelijke besluitvorming naar aanleiding van diezelfde overtredingen, zoals de oplegging van de betwiste boetebesluiten, geen nadere betekenis toe. Het betreft beweerdelijke schade als gevolg van feitelijk handelen waartegen het bestuursrecht geen rechtsbescherming biedt. Appellante kan vergoeding van die schade vorderen bij de burgerlijke rechter. Derhalve bestaat geen reden om de betwiste boetes te verlagen.
Recht.nl artikelSchade door publicatie Warenautoriteit moet via burgerlijke rechter gevorderd worden (17-02-2016)
​Boetes die worden opgelegd na overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Warenwet worden in beginsel niet verlaagd als een bedrijf schade ondervindt na publicatie van de overtredingen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dergelijke schade moet via de burgerlijke rechter worden gevorderd en niet via het bestuursrecht.
> Schade door publicatie NVWA moet via burgerlijke rechter gevorderd worden (Barbara Mutsaers, AKD)
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2242
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:6325
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2242